เทป OPP (VALU)

หมวดหมู่สินค้า: วัสดุสำนักงาน
ราคา 910บาท

26 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 73 ผู้ชม

รายละเอียด

ขนาด 12mm.x45y มี 288 ม้วนต่อลัง

ขนาด 18mm.x45y มี 192 ม้วนต่อลัง

ขนาด 24mm.x45y มี 144 ม้วนต่อลัง

ขนาด 36mm.x45y มี 96 ม้วนต่อลัง

หมายเหตุ ราคาต่อลัง