เทป OPP (KK-BLUE)

หมวดหมู่สินค้า: วัสดุสำนักงาน
ราคา 650บาท

25 เมษายน 2563

ผู้ชม 65 ผู้ชม

รายละเอียด

- ขนาด 48mm.x45y มี 72 ม้วนต่อลัง

- ขนาด 48mm.x50y มี 72 ม้วนต่อลัง

- ขนาด 48mm.x100y มี 72 ม้วนต่อลัง

- ขนาด 48mm.x1000y มี 5 ม้วนต่อลัง

- ขนาด 60mm.x45y มี 60 ม้วนต่อลัง

- ขนาด 60mm.x50y มี 60 ม้วนต่อลัง

- ขนาด 60mm.x100y มี 60 ม้วนต่อลัง

- ขนาด 60mm.x1000y มี 4 ม้วนต่อลัง

- ขนาด 72mm.x45y มี 48 ม้วนต่อลัง

- ขนาด 72mm.x50y มี 48 ม้วนต่อลัง

- ขนาด 72mm.x100y มี 48 ม้วนต่อลัง

- ขนาด 72mm.x1000y มี 3 ม้วนต่อลัง

 หมายเหตุ ราคาต่อลัง