หัวแกละดับเพลิง ตัว T ขนาด 3*3*3 นิ้ว

หมวดหมู่สินค้า: ข้อต่อระบบดับเพลิง
ราคา 2,300บาท

10 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 71 ผู้ชม

P0126 หัวแกละ ทางออกเกลียวหยาบ

- ขนาด 3นิ้ว เกลียวแป๊ป x 3นิ้ว เกลียวหยาบ 2ทาง
- วัสดุ เหล็กพ่นสีแดง