หัวแกละดับเพลิง ตัว T ขนาด 4*4*4 นิ้ว

หมวดหมู่สินค้า: ข้อต่อระบบดับเพลิง
ราคา 2,500บาท

10 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 53 ผู้ชม

P0111 หัวแกละ ทางออกเกลียวหยาบ

- ขนาด 4นิ้ว เกลียวแป๊ป x 4นิ้ว เกลียวหยาบ 2ทาง
- วัสดุ เหล็กพ่นสีแดง